Niesamowita powierzchnia aktywna

 

Dzięki specyficznej budowie strukturalnej minerały w naszych produktach przyciągają szkodliwe cząstki pyłów, oraz większość innych substancji toksycznych. Autorytatywni badacze bentonitu twierdzą, że „jego cząsteczki mają kształt karty, której szeroka płaszczyzna naładowana jest ujemnie, a krawędzie – dodatnio, stąd znacznie silniej przyciąga ona ładunki dodatnie, niż ujemne". Większość toksycznych zanieczyszczeń ma właśnie ładunek dodatni. Dlatego „każda cząsteczka bentonitu ma nieproporcjonalnie dużą, w porównaniu ze swymi rozmiarami, powierzchnię i jest w stanie wychwycić jony dodatnie w ilości wielokrotnie przekraczającej jej masę". Według Roberta T. Martina, naukowca University of Minnesota, Cornell University i Massechusetts Institute of Technology, jeden gram bentonitu ma powierzchnię 800 metrów kwadratowych – tj. równą powierzchni boiska do piłki nożnej, a im większa powierzchnia, tym większa zdolność pochłaniania jonów dodatnich, czyli szkodliwych dla nas toksyn i zanieczyszczeń.

 

Opracowanie mówi o gramach, a przy pracach budowlanych i wykończeniowych używa się setek kilogramów, a nawet ton gładzi i tynków. Bardzo łatwo przeliczyć, jak duże powierzchnie absorbcyjne czynnie oddziaływują na klimat pomieszczeń, w których wykorzystano produkty BioTynk, uwalniając ich mieszkańców od zanieczyszczeń i toksyn.

 

Pozwól, aby Twój dom pomógł Ci oczyścić Twoje najbliższe otoczenie z toksyn!

 

Pozostałe zalety produktów marki BioTynk