Oczyszczanie powietrza wnętrz

Płuca dorosłego człowieka mają pojemność około 5 litrów. Oddychamy około 20 razy na minutę. Łatwo więc obliczyć, że przez nasz organizm przepływa około 100 litrów powietrza na minutę, 6 tysięcy litrów powietrza na godzinę i 52,5 mln litrów powietrza w ciągu roku.

Jakość otaczającego nas powietrza ma ścisły związek z naszym zdrowiem i samopoczuciem.

Dlatego, abyśmy byli zdrowi i cieszyli się dobrym samopoczuciem, powietrze, którym oddychamy, powinno być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i toksyn.

Większość toksycznych zanieczyszczeń powietrza posiada ładunek dodatni. Dzięki specyficznej budowie strukturalnej minerały w naszych produktach przyciągają szkodliwe cząstki pyłów oraz większość innych substancji toksycznych. Cząsteczki betonitu mają kształt swego rodzaju karty, której szeroka płaszczyzna naładowana jest ujemnie, a krawędzie – dodatnio, stąd znacznie silniej przyciąga ona ładunki dodatnie niż ujemne. Jeden gram bentonitu ma powierzchnię 800 metrów kwadratowych – tj. równą powierzchni boiska do piłki nożnej. Im większa powierzchnia, tym większa moc przyciągania cząsteczek o ładunku dodatnim. Dlatego każda cząsteczka bentonitu ma nieproporcjonalnie dużą, w porównaniu ze swymi rozmiarami, powierzchnię i jest w stanie wychwycić jony dodatnie w ilości wielokrotnie przekraczającej jej masę.

Oznacza to, że w pomieszczeniach, w których podczas remontu zostanie wykorzystana tylko jedna tona gładzi, tynków lub farb naszej produkcji, oprócz zaistnienia efektów zdrowotnych i estetycznych, zostanie „włączona” swego rodzaju oczyszczalnia powietrza z magazynem o powierzchni 80 tysięcy hektarów, skutecznie uwalniająca powietrze od szkodliwych związków chemicznych, pyłów i kurzu.

 

Zastosuj produkty BioTynk i oddychaj czystym powietrzem!

Pozostałe zalety produktów marki BioTynk