produkt-biologiczny.png

Produkt 100% biologiczny

W wyniku wieloletnich badań stworzyliśmy całkowicie naturalne materiały budowlane, które pod względem własności zdrowotnych, tworzenia mikroklimatu oraz ekologii produkcji i użycia nie mają sobie równych.

Nasze produkty:

  • są mieszankami naturalnych minerałów kopalnianych,
  • są selekcjonowane, oczyszczone - bez stosowania procesów niszczących naturalną strukturę materiału,
  • nie zawierają cementu, gipsu syntetycznego i mineralnego, ulepszaczy, plastifikatorów, bez syntetycznych substancji chemicznych,
  • ich pozytywne oddziaływanie na człowieka zostało poddane wieloletnim badaniom i potwierdzone stosownymi certyfikatami,
  • są biodegradowalne, odpady mogą trafić do kompostownika lub zostać rozdrobnione i użyte jako nawóz do ogrodu, uszlachetniając glebę o życiodajne pierwiastki (dzięki czemu odpada problem z kosztami ich utylizacji).

Dbając o Środowisko dbasz o Siebie i następne pokolenia - BioTynk.

Pozostałe zalety produktów marki BioTynk